Vad kan du få hjälp med?

Det finns många olika sätt att leva och bilda familj och det finns nästan lika många olika sätt att ordna sin privatekonomi.
En sak är dock säker, förr eller senare bryts mönstret, till exempel genom att ett parförhållande påbörjas eller tar slut, genom att barn föds eller att någon avlider.

 

De ekonomiska konsekvenserna av sådana förändringar styrs bland annat av regler i ärvdabalken, äktenskapsbalken och sambolagen. Nödvändiga handlingar som måste upprättas vid förändringar kan vara bouppteckning, arvskifte, bodelning eller annan överenskommelse. 

 

Mörner Familjejuridik hjälper gärna med att upprätta handlingar då förändringen redan har kommit, liksom att förbereda för kommande förändringar genom att informera och upprätta handlingar i enlighet med era önskemål. Det kan till exempel vara testamente, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

IMG_7029

Högst upp på Drottninggatan 2, med lokaler mot Stora Torget, sitter vi.